לתוכן מרכזי
x

ברוכים הבאים לאיגוד האורתופדים בישראל

כניסה לחברי וחברות איגוד

חברי וחברות האיגוד מוזמנים/ות להתעדכן בפעילות האיגוד, לעקוב אחר יומן האירועים, לשלם דמי חבר, להצטרף לבית הספר האינטרנטי ועוד


אינך חבר/ת איגוד?

אם אינך חבר/ה באיגוד אנחנו מזמינים אתכם ואתכן לקבל מידע בתחום הרפואה האורתופדית ולחפש רופאים ורופאות בתחום או להצטרף אלינו

כניסה לאתר >

פרק א'

הוראות יסוד

 1.  האיגוד יקרא בשם "האיגוד הישראלי לאורתופדיה", ובלועזית Israel Orthopaedic Association .


תוקף וסמכות

 1. האיגוד הוא חלק בלתי נפרד מההסתדרות הרפואית בישראל )להלן הר"י( והוא מוקם בתוקף התקנות 93 עד 118 מתקנות ההסתדרות הרפואית בישראל ויונק סמכויותיו מתקנות אלו.
 2. כל תקנה מתקנות האיגוד הישראלי לאורתופדיה שאינה מתישבת עם תקנות הר"י ו/או סותרת ו/או מתנגדת להן – בטלה מעיקרה.
 3. כל החלטה שתתקבל באסיפה הכללית של האיגוד ו/או במוסדותיו המנהלים והמבקרים המתנגדת ו/או סותרת ו/או אינה מתישבת עם החלטות מוסדות הר"י המרכזיים – בטלה מעיקרה.
   

מטרות האיגוד

 1. פיתוח וקידום האורתופדיה והטראומטולוגיה בישראל על כל ענפיהן.
 2. דאגה לחינוך האורתופדים, הכשרתם והשתלמותם, קשר עם המועצה המדעית של הר"י ומעורבות בקביעת סילבוס המקצוע ודרישות ההתמחות.
 3. מעורבות באמצעות הר"י בקביעת נורמות, תקינה, סידרי עבודה ותנאי שכר של הרופאים העוסקים באורתופדיה, במסגרת הרפואה הציבורית והפרטית.
 4.  טיפוח יחסי חברות בין המנתחים האורתופדים בישראל ושמירה על רמה אתית-מקצועית.
 5. קשירת קשרים עם אורתופדים ואיגודים מדעיים בחו"ל וייצוג האורתופדיה והטראומטולוגיה הישראלית כלפי פנים וחוץ.
 6.  ארגון כנסים והשתלמויות.
 7. לשם השגת מטרות אלה רשאי האיגוד לפעול בכל דרך חוקית הנראית לו ובכלל זה להטיל מיסים.
SLATECH - פיתוח אתרי אינטרנט ופורטלים ארגוניים המערכת פותחה על ידי חברת