• כלים לשירותך
  • עקבו אחרינו
  • כניסה לחשבון שלי
האיגוד הישראלי לאורתופדיה
נשיא האיגוד:
פרופ' מאיר ליברגל

מזכיר האיגוד:
פרופ' יגאל מירובסקי

גזבר האיגוד:
ד"ר חיים שטארקר
פרק ד'

חברות-בת האיגוד הישראלי לאורתופדיה (בלועזית – Society)

44. חברים באיגוד בעלי ענין בענף מיוחד רשאים להתארגן בחברות-בת נפרדות במסגרת האיגוד ובאישור הוועד.

45. חברות-בת רשאיות להמליץ על קבלת חברים מן המנין וחברים נספחים בפני מוסדות האיגוד ובכפוף לתקנותיה.

46. חברות-הבת תקיימנה אסיפה כללית לפחות אחת לשנתיים בה יבחרו ועד של 3 חברים לפחות, לרבות היו"ר.

47. תפקידי חברות אלה הם בעיקרם ניהול וארגון של פגישות, כנסים והרצאות.
עניינים פרופסיונאליים של חברי חברות אלה שאינם שונים מאלה של חברי האיגוד יידונו במסגרת האיגוד הישראלי לאורתופדיה ובמוסדותיו.

48. נוהל הקמת חברת-בת:
היוזם/היוזמים יפנו במכתב רשמי לנשיא האיגוד, בו יעלו את בקשתם בצורה מנומקת.
חברת-בת תוכר ע"י האיגוד לאחר אישור הוועד.

49. תקנות חברות-הבת:
א) חברת-בת במסגרת האיגוד הישראלי לאורתופדיה, מהווה התארגנות מקצועית בנושא של תת-התמחות במסגרת מקצוע האורתופדיה.

ב) חברת-בת כזו רשאית לפעול מבחינה מקצועית באופן עצמאי, כולל מפגשים מדעיים, ימי עיון או ימים של הצגות קליניות.

ג) חברת-בת אינה רשאית להתארגנות מנהלית עצמאית, כלומר, לא תמנה גופים מקבילים המצויים באיגוד ולא תגבה מיסים.

ד) יו"ר ועד חברת-בת ייצג את חברת-הבת כלפי האיגוד הישראלי לאורתופדיה.
יושבי ראש חברות הבת יקבלו את כל הפרוטוקולים של ישיבות הוועד. כאשר יש דיון שנוגע ישירות לחברת בת, יוזמן יושב הראש של אותה חברה להיות נוכח בישיבת הוועד.

ה) על יו"ר חברת-הבת לתאם ולהביא לידיעת נשיא הוועד על מפגשים מתוכננים הן כדי למנוע חפיפה בזמן, והן בכדי להביא לידיעת החברים באיגוד את עצם קיום הפגישה ומועדה.

חברות בחברת-בת של האיגוד הישראלי לאורתופדיה

50.
א) חברות בחברת-הבת, תתאפשר לחבר באיגוד שמגלה ענין באותו שטח שלשמו התארגנה חברת-הבת.

ב) ועד חברת-הבת יהווה ועדת קבלה לצורך זה.

ג) חברת-הבת רשאית לקבל לשורותיה מועמד הקשור באופן ישיר לאותו שטח של תת-התמחות והיכול לתרום בעצם עסוקו וידיעותיו לחברת-הבת.

51. יחסי גומלין בין חברת-הבת לחברות מקבילות בחו"ל

א) חברת-הבת רשאית ליזום מפגשים מדעיים בארץ ובחו"ל עם חברות-בת מקבילות והתארגנויות מקצועיות מקבילות בחו"ל, או באופן עצמאי.

ב) יוזמה כזו תעשה במסגרת האיגוד אשר יושיט כל עזרה אפשרית, לרבות הקצאה כספית, במידת האפשר.

52. רישום
שמות כל חברות הבת המאוגדות (או תתאגדנה) באופן רשמי באיגוד הישראלי לאורתופדיה, ירשם כחלק בלתי נפרד של תקנון זה.

53. להלן רשימת חברות-הבת שאושרו עד היום:

  • החברה לאורתופדית ילדים
  • החברה לארתרוסקופיה וניתוחי ברכיים
  • החברה לאורתופדיה של עמוד השדרה
  • החברה לכף רגל וקרסול
  • החברה לניתוחי כתף
  • החברה לטראומה אורתופדית
  • החברה לגידולים במערכת התנועה
  • החברה לניתוחי מפרק הירך.

ברוכים הבאים לאיגוד הישראלי לאורתופדיה

חברי האיגוד מוזמנים להשתתף בפורומים/ דיונים, לאתר חברי איגוד, לעדכן את הדף אישי ולקרוא חדשות מקצועיות
כניסה לחברי האיגוד
הציבור מוזמן לקרוא מידע עדכני ואמין בתחום האורתופדיה, להתייעץ עם אורתופדים בפורום ולאתר בקלות פרטים על אורתופדים
איני חבר/ת איגוד