• כלים לשירותך
  • עקבו אחרינו
  • כניסה לחשבון שלי
האיגוד הישראלי לאורתופדיה
נשיא האיגוד:
פרופ' מאיר ליברגל

מזכיר האיגוד:
פרופ' יגאל מירובסקי

גזבר האיגוד:
ד"ר חיים שטארקר
פרק א'

הוראות יסוד האיגוד הישראלי לאורתופדיה

1. האיגוד יקרא בשם "האיגוד הישראלי לאורתופדיה", ובלועזית Israel Orthopaedic Association.

תוקף וסמכות האיגוד הישראלי לאורתופדיה

2. האיגוד הוא חלק בלתי נפרד מההסתדרות הרפואית בישראל (להלן הר"י) והוא מוקם בתוקף התקנות 93 עד 118 מתקנות ההסתדרות הרפואית בישראל ויונק סמכויותיו מתקנות אלו.

3. כל תקנה מתקנות האיגוד הישראלי לאורתופדיה שאינה מתישבת עם תקנות הר"י ו/או סותרת ו/או מתנגדת להן – בטלה מעיקרה.

4. כל החלטה שתתקבל באסיפה הכללית של האיגוד ו/או במוסדותיו המנהלים והמבקרים המתנגדת ו/או סותרת ו/או אינה מתישבת עם החלטות מוסדות הר"י המרכזיים – בטלה מעיקרה.

מטרות האיגוד האיגוד הישראלי לאורתופדיה

5. פיתוח וקידום האורתופדיה והטראומטולוגיה בישראל על כל ענפיה.

6. דאגה לחינוך המנתחים האורתופדים, הכשרתם והשתלמותם, קשר עם המועצה המדעית של הר"י ומעורבות בקביעת סילבוס המקצוע ודרישות ההתמחות.

7. מעורבות באמצעות הר"י בקביעת נורמות, תקינה, סידרי עבודה ותנאי שכר של הרופאים העוסקים באורתופדיה, במסגרת הרפואה הציבורית.

8. טיפוח יחסי חברות בין המנתחים האורתופדים בישראל ושמירה על רמה אתית-מקצועית.

9. קשירת קשרים עם מנתחים אורתופדים ואיגודים מדעיים בחו"ל וייצוג האורתופדיה והטראומטולוגיה הישראלית כלפי פנים וחוץ.

10. ארגון כנסים והשתלמויות.

11. לשם השגת מטרות אלה רשאי האיגוד לפעול בכל דרך חוקית הנראית לו ובכלל זה להטיל מיסים.

ברוכים הבאים לאיגוד הישראלי לאורתופדיה

חברי האיגוד מוזמנים להשתתף בפורומים/ דיונים, לאתר חברי איגוד, לעדכן את הדף אישי ולקרוא חדשות מקצועיות
כניסה לחברי האיגוד
הציבור מוזמן לקרוא מידע עדכני ואמין בתחום האורתופדיה, להתייעץ עם אורתופדים בפורום ולאתר בקלות פרטים על אורתופדים
איני חבר/ת איגוד