x

ברוכים הבאים לאיגוד האורתופדים בישראל

כניסה לחברי וחברות איגוד

חברי וחברות האיגוד מוזמנים/ות להתעדכן בפעילות האיגוד, לעקוב אחר יומן האירועים, לשלם דמי חבר, להצטרף לבית הספר האינטרנטי ועוד


אינך חבר/ת איגוד?

אם אינך חבר/ה באיגוד אנחנו מזמינים אתכם ואתכן לקבל מידע בתחום הרפואה האורתופדית ולחפש רופאים ורופאות בתחום או להצטרף אלינו

כניסה לאתר >

The routine clinical use of fluorodeoxyglucose PET/CT to confirm treatment response in pyogenic spine infection

השימוש הרוטיני בבדיקת fluorodeoxyglucose PET/CT לוידוא תגובה קלינית לטיפול בזיהומי עמוד שדרה.

מתקצר: פרופ' גיא רובין

 

לתקציר המאמר

 

רקע:

התגובה לטיפול אנטיביוטי בזיהומי עמוד שדרה מבוסס על סימפטומים, מרקרים של זיהום ובדיקת תהודה מגנטית. מטרת מחקר זה לבדוק האם FDG-PET/CT יכול לשמש כמנבא תגובה לטיפול.

שיטה:

מחקר רטרוספקטיבי בוצע על מנת להעריך את יעילות הבדיקה במהלך 4 שנים. המדד לחזרת זיהום היה הישנות הזיהום לאחר הפסקת הטיפול האנטיביוטי.

תוצאות:

נבדקו 107 מטופלים. ב-69 מטופלים לא נמצאו סימני זיהום לאחר הטיפול הראשון (סיכון נמוך), ב-24 מטופלים נמצאו סימני זיהום בסריקה ולכן קיבלו טיפול נוסף ולאחר טיפול זה לא נמצא זיהום נוסף.

ב-38 מטופלים נמצא זיהום שארייתי (סיכון גבוה) מהם ב-28 נמצאו סימנים חיוביים בסקירה.

מסקנות:

סיכון נמוך בסקירה מעיד על סיכון נמוך לחזרת הזיהום בעוד סיכון גבוה בסקירה מעיד על הצורך בטיפול אנטיביוטי נוסף.

 

 

Lafford HW, Stewart EE, Koslowsky IL, Rabin HR, Kloiber R. The routine clinical use of fluorodeoxyglucose PET/CT to confirm treatment response in pyogenic spine infection. Skeletal Radiol. 2023 Jul 1. doi: 10.1007/s00256-023-04393-6. Epub ahead of print. PMID: 37393203.

SLATECH - פיתוח אתרי אינטרנט ופורטלים ארגוניים המערכת פותחה על ידי חברת