לתוכן מרכזי
x

ברוכים הבאים לאיגוד האורתופדים בישראל

כניסה לחברי וחברות איגוד

חברי וחברות האיגוד מוזמנים/ות להתעדכן בפעילות האיגוד, לעקוב אחר יומן האירועים, לשלם דמי חבר, להצטרף לבית הספר האינטרנטי ועוד


אינך חבר/ת איגוד?

אם אינך חבר/ה באיגוד אנחנו מזמינים אתכם ואתכן לקבל מידע בתחום הרפואה האורתופדית ולחפש רופאים ורופאות בתחום או להצטרף אלינו

כניסה לאתר >

פרק ה'

חברות בת (Society)

63. חברים באיגוד בעלי עניין בתחום מסוים רשאים להתארגן בחברות בת נפרדות במסגרת האיגוד ובאישור הוועד.

64. חברות בת רשאיות להמליץ על קבלת חברים מן המניין וחברים נלווים בפני מוסדות האיגוד ובכפוף לתקנותיה.

65. חברות הבת תקיימנה אסיפה כללית לפחות אחת לשנתיים בה יבחרו ועד של 3 חברים לפחות, לרבות היו"ר.

66. תפקידי חברות אלה הם בעיקרם ניהול וארגון של פגישות, כנסים והרצאות. עניינים פרופסיונאליים של חברי חברות בת אלה שאינם שונים מאלה של חברי האיגוד יידונו במסגרת האיגוד הישראלי לאורתופדיה ובמוסדותיו.
 

 נוהל הקמת חברת בת:

67. היוזם/היוזמים יפנו במכתב רשמי לנשיא האיגוד, בו יעלו את בקשתם בצורה מנומקת ויציגו תקנון. חברת בת תוכר ע"י האיגוד לאחר אישור הוועד ואישור נשיאות המועצה המדעית והוועד המרכזי של הר"י.
 

68. תקנות חברות הבת:

א) חברת בת במסגרת האיגוד הישראלי לאורתופדיה, מהווה התארגנות מקצועית בנושא של תת התמחות במסגרת מקצוע האורתופדיה.

ב) חברת בת כזו רשאית לפעול מבחינה מקצועית באופן עצמאי, כולל מפגשים מדעיים, ימי עיון או ימים של הצגות קליניות.

ג) חברת בת אינה רשאית להתארגנות מנהלית עצמאית, כלומר, לא תמנה גופים מקבילים המצויים באיגוד ולא תגבה מיסים (למעט מחברים שאינם חברי איגוד, ובאמצעות האיגוד ולקופת האיגוד).

ד) יו"ר ועד חברת בת ייצג את חברת הבת כלפי האיגוד הישראלי לאורתופדיה.

יושבי ראש חברות הבת יקבלו את כל הפרוטוקולים של ישיבות הוועד. כאשר יש דיון שנוגע ישירות לחברת בת, יוזמן יושב הראש של אותה חברה להיות נוכח בישיבת הוועד.

ה) על יו"ר חברת הבת לתאם מפגשים מתוכננים עם ועד האיגוד הן כדי למנוע חפיפה בזמן, והן בכדי להביא לידיעת החברים באיגוד את עצם קיום הפגישה ומועדה.
 

69. חברות בחברת הבת 

א) חברות בחברת הבת, תתאפשר לחבר באיגוד שמגלה עניין באותו שטח שלשמו התארגנה חברת הבת.

ב) ועד חברת הבת יהווה ועדת קבלה לצורך זה.

ג) חברת הבת רשאית לקבל לשורותיה מועמד הקשור באופן ישיר לאותו שטח של תת-התמחות והיכול לתרום בעצם עסוקו וידיעותיו לחברת הבת. אם מועמד זה אינו חבר  איגוד הוא יוכל להיות חבר נלווה בחברת הבת. ועד האיגוד רשאי להתנות חברות כזאת בתשלום דמי חבר.


70. יחסי גומלין בין חברת הבת לחברות מקבילות בחו"ל

 1. חברת-הבת רשאית ליזום מפגשים מדעיים בארץ ובחו"ל עם חברות בת מקבילות והתארגנויות מקצועיות מקבילות בחו"ל, או באופן עצמאי.
 2. יוזמה כזו תעשה במסגרת האיגוד אשר יושיט כל עזרה אפשרית, לרבות הקצאה כספית, במידת האפשר.
   

71. רשימת חברות הבת

שמות כל חברות הבת המאוגדות (או תתאגדנה) באופן רשמי באיגוד הישראלי לאורתופדיה, ירשם כחלק בלתי נפרד של תקנון זה.
 

72. להלן רשימת חברות-הבת שאושרו עד היום:

 • החברה לאורתופדית ילדים
 • החברה לארתרוסקופיה וניתוחי ברכיים
 • החברה לאורתופדיה של עמוד השדרה
 • החברה לכף רגל וקרסול
 • החברה לניתוחי כתף
 • החברה לטראומה אורתופדית
 • החברה לגידולים במערכת התנועה
 • החברה לניתוחי מפרק הירך
 • החברה לאורתופדים בקהילה
SLATECH - פיתוח אתרי אינטרנט ופורטלים ארגוניים המערכת פותחה על ידי חברת