The 3rd comprehensive Hip Symposium – 29-30 September 2015 – הכנס הדו שנתי של מפרק הירך והכנס השנתי של החברה לרפואת ספורט

תאריך: 29/09/2015 - 30/09/2015
HipSymposium3rdLogo

הנכם מוזמנים לכנס השנתי של החברה לרפואת ספורט שיערך בתאריכים 29-30/09/15. כנס משותף זה תוכנן ונבנה תוך שיתוף פעולה עם  נציגי רפואת הספורט הצבאית, האיגוד לפיזיותרפיה, פיזיולוגיה, קרדיולוגיה  ועם חברות הבת של האיגוד האורתופדי, במטרה להרחיב את היריעה ולעסוק במגוון רחב של תחומים בהם פעילים ומתעניינים חברי החברה. מבנה המושבים בכנס, נועד להביא לביטוי את הדיסציפלינות השונות של החברה, תוך שילוב הרצאות ופעילויות לכלל החברים. הישיבות תוכננו לאפשר דיון מולטי דיסיפלינרי בנושאים של הסכמה ובנושאים של מחלוקת בתחום הפיזיותרפיה, פיזיולוגיה, קרדיולוגיה, תזונה ואורתופדיה. לפרטים והרשמה ניתן לפנות לאופקים 03-7610897 או במייל michalk@ofakim.co.il

להמשך קריאה