אורתופדיה עכשווית – עם הפנים לקהילה – 22-24/10/2015 מלון דן כרמל, חיפה

תאריך: 22/10/2015 - 24/10/2015
לוגו האיגוד הישראלי לאורתופדיה

שלום רב !

האיגוד הישראלי לאורתופדיה שמח להודיע על קיום כנס ראשון המכוון לאורתופדים העובדים בקהילה, ושעניינו הנושאים הנגועים לאורתופדיה בקהילה. יתירה מזאת, קיימת הכרה שתחום האורתופדיה בקהילה הוא עיסוק משמעותי וחשוב, ושיש מאפיינים מקצועיים ו"פרופסיונאליים" שיש לדון בהם בצורה מתמשכת, ומצדיקים הקמת חברת בת באיגוד. בכנס שיתקיים ב- 22-24/10/2015, במלון דן כרמל חיפה, נתחיל לדון בעניינים אלו, ונקים חברת בת לאורתופדים בקהילה אליה ייבחרו בעלי תפקידים ו/או נציגות של האורתפדים בקהילה בועד האיגוד. מועמדים לבעלי תפקידים יכולים להיות חברי האיגוד הישראלי לאורתופדיה שעובדים לפחות מחצית מזמנם בקהילה.

להמשיך לקרוא