קריטריונים לאישור רוטציה של מתמחים בתחום הכירורגיה של הברך והארתרוסקופיה

מפרסם: החברה הישראלית לכירורגיה של הברך וארתרוסקופיה
תאריך: 21/07/2009

נייר עמדה של החברה לכירורגיה של הברך ולארתרוסקופיה

המטרה:

לוודא כי המתמחה שולט בידע המעשי לצורך בדיקת החולה ובטכניקה הכירורגית הבסיסית לצורך ביצוע ארתרוסקופיות סטנדרטיות.

האמצעים:

א. חיוב נוכחות במספר קבוע של ימי מרפאה ובמספר קבוע של חדרי ניתוח.
ב. איסור מוחלט על מנהל או אחראי היחידה לחתום אלא אם נוכח המתמחה כנדרש.

1. על המתמחה להגיש למנהל היחידה רשימות נוכחות והשתתפות במרפאות כלהלן:
16 ימי מרפאה הכוללים מרפאות העוסקות בפגיעות ספורט.
או לחילופין 16 ימי מרפאה הכוללים:
8 ימי מרפאה הנוגעת לברך.
4 ימי מרפאה הנוגעת לקרסול.
4 ימי מרפאה הנוגעת לכתף.

2. על המתמחה להגיש למנהל היחידה רשימת נוכחות והשתתפות בחדרי ניתוח כלהלן:
16 ימי ניתוח הכוללים ניתוחים ארתרוסקופיים של הברך, הקרסול והכתף, ובהם לכל הפחות
25 ארתרוסקופיות, הכוללות ארתרוסקופיות של פרקים שונים, בהם הברך, הכתף והקרסול.

החברה דורשת כי מנהל יחידה יימנע מלחתום למתמחה כי עמד בדרישות באם לא עמד המתמחה בדרישות המינימום הרשומות מעלה.

כתיבת תגובה