מושגים שכיחים בתיאור פתולוגיות בכתף – MRI וארתרוסקופיה

מפרסם: ד"ר יפתח בר
תאריך: 28/10/2004

Bankart lesion

הנזק  הקלאסי  ללברום  עם ניתוק של  חלקו הקדמי – תחתון וקרע של הפריאוסט של הסקפולה

Bony Bankart lesion

שבר תלישה של שפת הגלנואיד אליו קשור הקומפלקס קפסולה- לברום

Perthes lesion

תלישה לא מלאה של הלברום והקפסולה מצואר הסקפולה. כיון שהפריאוסט עדיין שלם ניתן לפספס פגיעה זו, בארתרוסקופיה או ב MRI. הוספת תנוחה של אבדוקציה ורוטציה חיצונית
(ABER sequence – Abduction and Extrenal Rotation) מגבירה את הסיכוי לזהות פתולוגיה זו ב MRI – ארתרוגרפיה ע"י מתיחת הליגמנט התחתון (IGHL – Inferior Gleno-Humeral Ligament).

ALPSA lesion – anterior labral periosteal sleeve avulsion

הקומפלקס קפסולה- לברום מתעגל כמו שרוול ומוסט מדיאלית ולמטה ויוצר מעין לזיה ע"ש בנקרט המוסטת מדיאלית

HAGL lesion – Humeral Avulsion Glenhumeral Ligament

ניתוק של רצועה קדמית תחתונה וקופסית מצואר ההומרוס

BHAGL lesion – bony Humeral Avulsion Glenhumeral Ligament

שבר ניתוק של רצועה קדמית תחתונה וקופסית מצואר ההומרוס

SLAP lesion – Superior Labral, Anterior and Posterior tear

נצפה באתלטים המעורבים בפעילות ספורטיבית עם תנועה חוזרת מעל גובה הראש. הפתולוגיה מערבת את החלק העליון של הלברום באיזור אחיזת הגיד הארוך של הדו-ראשי.

GLOM lesion – glenoid labrum ovoid mass

ב-MRI נצפה גוש בעל אות נמוך קדמית סופריורית – מציין לברום קרוע שעבר רטרקציה או רצועה קדמית תיכונה – MGHL

GLAD lesion – glenolabral articular disruption

קרע שטחי של לברום קדמי תחתון עם נזק סחוסי מפרקי סמוך. עצמת הנזק הסחוסי מקרע ועד שבר אוסטיאוכונדרלי לסחוס המפרקי ולעצם הגלנואיד

GARD lesion – Glenoid Rim Articular Divot lesion

לא קשור לחוסר יציבות

Hill-Sachs lesion

שבר של אזור אחורי לטרלי של ראש ההומרוס המצביע על פריקה קדמית קודמת

Mc Laughlin sign – reverse Hill-Sachs lesion

שבר דחיסה של אזור קדמי של ראש ההומרוס המצביע על פריקה אחורית קודמת.
הסימן נקרא גם – The trough sign

Bennett lesion

אנטזופתיה שממוקמת לחלק תחתון אחורי של שפת הגלנואיד, נראה לרוב בזורקי כדור וממוקם לאזור אחיזה של החלק האחורי של רצועה הקדמית התחתונה (inferior glenohumeral ligament complex). נגרם כפי הנראה עקב משיכה של רצועה זו.

SLIP – supraspinatus labral instability pattern

Sublabral Foramen

וריאציה אנטומית עם יצירה של חור בין לברום קדמי עליון לבין שפת הגלננואיד

Buford Complex

וריאציה אנטומית בה הליגמנט הקדמי התיכון (middle glenohumeral ligament) נראה כמיתר וכן החלק הקדמי עליון של הלברום לא קיים

Osteochondritis Dissecans

נזק בגלנואיד עקב כוח דחיסה

Perilabral Ganglion Cyst

ציסטה גנגליונית סמוך ללברום, קשורה לרוב לקרע של הלברום

כתיבת תגובה