ואריאנטים אנטומים בחלק האנטרו סופריורי של הלברום בכתף

מפרסם: ד"ר יפתח בר
תאריך: 21/07/2003

החוקרים מאוניברסית ג'ונס הופקינס סקרו בצורה פרוספקטיבית את המבנה האנטומי של הלברום בחלקו העליון קדמי ומצאו ואריאציות אנטומיות ב-73 מתוך 546 כתפים שעברו ארטרוסקופיה (13.4%).
השינויים המבניים שנמצאו:

1. חור תת- לברליSubLabral Foramen (3.3%) .
2. חור תת לברלי עם רצועה גלנו הומורלית אמצעית בצורת חבל (Cord) (8.6%).
3. חוסר של לברום עם רצועה גלנו הומורלית אמצעית בצורת חבל (Cord) (1.5%)
החור התת-לברלי כבר תואר בעבר (ע"י בופורד וחב') ונמצא קשר בינו לבין צורת חבל ("cord-like") של הרצועה האמצעית הגלנו הומורלית. החוקרים בדקו אם יש קשר בין ממצאים אלו לתלונות החולה, הבדיק הטרם הניתוח וממצאים פתולוגים נוספים בזמן הארטרוסקופיה.

ציור סכימטי של A- מבנה רגיל
B- חור תת-לברלי

החור התת ליברלי

ציור סכימטי של C- חור תת לברלי ורצועה גלנו-הומורלית בצורת חבל
D- חסר לברום קדמי עליון ורצועה גלנו-הומורלית בצורת חבל

החור התת ליברלי

נמצא קשר בין הואריאנטים האנטומיים הללו לבין מרטוט של הלברום בחלק הקדמי עליון (פי שניים) או בחלק אחורי עליון ( פי 1.5). בקבוצה זו נמצא שכיחות קרע של סובסקפולריס פי שניים מקבוצת הביקורת (הכתפיים ללא הואריאנטים האנטומיים) וכן שכיחות גבוהה יותר של נזק מסוג SLAP type 2י(Superior Labrum Anterior to Posterior). נמצאה שכיחות נמוכה יותר של קרעים ב Supraspinatus and Infraspinatus.

באנלישה מולטי-ואריאנטית נמצא קשר לרצועה גלנו הומורלית עליונה אבנורמלית ולרוטציה פנימית מוגברת של הזרוע בבדיקה באבדוקציה של 90 מעלות. יתכן כי רוטציה פנימית מוגברת  מובילה לתפס קדמי עליון (anterosuperior or coracoid impingement), ותפס זה עלול להשפיע על המבנים הקרובים: הלברום, הרצועה העליונה הגלנו- הומורלית, גיד הסובסקולריס והנזק מסוג SLAP.

References:
Anita G. Rao, Tae Kyun Kim, Efstathios Chronopoulos, and Edward G. McFarland . Anatomical Variants in the Anterosuperior Aspect of the Glenoid Labrum: A Statistical Analysis of Seventy-three Cases . J Bone Joint Surg Am 2003 85: 653-659 Williams MM, Snyder SJ, Buford D Jr. The Buford complex the "cord-like" middle glenohumeral ligament and absent anterosuperior labrum complex: a normal anatomic capsulolabral variant. Arthroscopy, 1994;10: 241-7.

כתיבת תגובה