מבנה בחינת שלב ב' באורתופדיה (פרופ' ליברגל) ,תאריכים – 5-6/04/2017

להלן מצורף קובץ מתאר למבנה בחינת שלב ב' באורתופדיה


בחינות שלב ב' – 5-6/4/17

שלב א' – 13/6/17

בחינת שלב ב' בכירורגיה אורתופדית

הבחינה באורתופדיה כוללת שש ועדות שונות.

כל ועדה עוסקת בתחום שונה של המקצוע.

ועדה אחת, ועדת הדימות בודקת בקיעות בהדמיות ותוכנית טיפול בהתאם.  אחת הועדות באופן אקראי בודקת מעבר להבנת המקרה גם תיאור של גישה ניתוחית על כל המשתמע מהכנת ניתוח וביצועו.

בכל ועדה  שני בוחנים שהוכשרו ע"י ועדת הבחינות למשימה, כאשר אחד הוא הבוחן הראשי אשר מכין את  השאלה בתחנה, ומנהל את הדיון.

הבוחן השני הוא אורתופד בכיר ומנוסה אשר משמש כמעריך נוסף.

הערכה ניתנת על ידי  שני הבוחנים בנפרד באופן עצמאי על גבי טופס מובנה.

הציון המרבי של כל בוחן הוא 5, כאשר יש לבוחן אפשרות לתת למצטיינים  תת ציון נוסף מ 95 עד 100 לקביעת מצטיין הבחינה.

 

1.       הציון המרבי הוא 60 נקודות (שש ועדות, 12 בוחנים שכל אחד יכול לתת עד 5)

2.       מעבר הבחינה תלוי בשני משתנים:

a.       ציון כללי של 75% כלומר מעבר ל45 נקודות

b.      מעבר של 9 ועדות בציון מעבר – 4 ומעלה, (ציון 3 הוא גבולי ואינו מספיק במצטבר)

3.       במקרים גבוליים או ספק מתקיים דיון מליאה לקביעת האם הנבחן עבר או נכשל בבחינה. במידת הצורך תערך ועדה נוסת (שביעית).

 

פרופ' ליברגל מאיר                                                                                      ד"ר אמל חורי

יו"ר ועדת הבחינות באורטופדיה                                                                     אחראי בחינות שלב ב'

פוסט זה פורסם בקטגוריה ארכיון, עם התגיות .