לימודי המשך

לימודי המשך באורתופדיה באוניברסיטת ת"א ביום שישי, 14 נובמבר 2013 , באולם דולפי, בניין הפקולטה לרפואה, בין השעות 08:30-12:30
לקובץ התוכן לחץ כאן