הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לאורתופדיה ובחירות לחברת הבת לאורתופדיה בקהילה ימים ד' – ה', 13-14 בדצמבר, 2017, כ"ה – כ"ו כסלו, תשע"ח

orthopedicLogoהכנס השנתי של האיגוד הישראלי לאורתופדיה ובחירות לחברת הבת לאורתופדיה בקהילה

ימים ד' – ה', 13-14 בדצמבר, 2017, כ"ה – כ"ו כסלו, תשע"ח

שלום רב !

מתכונת הכנס השנתי השנה שונה ושופר ותהיה מעניינת מתמיד. אחד השינויים המשמעותיים בכנס הוא העברת ימי ה- specialty days ליום ה' אחה"צ במקום יום ו'. לעיון ולהרשמהניתן להשתמש בלינק (ישראלים נא להירשם בעברית).

השנה הוחלט להקדיש יום specialty גם לחברת הבת המתהווה, לאורתופדים בקהילה. יש תוכנית (בהמשך) מעניינת ורלוונטית. במושב זה תתקיימנה בחירות ליו"ר ולוועד החברה, אישור התקנון (לינק למי שרוצה לקרוא מראש) והמלצות לבחירת שם.

הגשת מועמדות ליו"ר ולוועד (5 חברים) עד 14/11/2017 במייל חוזר ((community.orthopaedics@gmail.com. ליו"ר יתמנה רק אורתופד חבר הר"י ואיגוד שאינו עובד בבית חולים. לחבר ועד יכול להתמנות כל אורתופד (גם אם לא מומחה).

 

ב ב ר כ ה,

פרופ' אהרן (רוני) פיינסטון

אורתופדיה, מרכז רפואי אסה"ר

חבר ועד האיגוד הישראלי לאורתופדיה

 

תוכנית יום ה- specialty לאורתופדים בקהילה – 14/12/2017

14:30-15:00 ד"ר ארנסטו גלזר. איזה דימות לבחור במצבים מסוימים. דימות, מרכז רפואי בילינסון.

15:00-15:15 יוזמת choosing wisely ודוגמה ממיפויי עצמות. פרופ' אהרן פיינסטון, אורתופדיה, אסה"ר.

15:15-15:45 ארגז כלים לאבחון וטיפול בכאב לאורתופד. ד"ר סיימון וולפסון, מנהל המכון לשיכוך כאב, רמב"ם.

15:45-16:00 אישרור התקנון ובחירת שם מומלץ לחברת הבת.

16:00-16:30 הפסקה.

16:30-17:00 הצגת מצעי מועמדים ליו"ר.

17:00-17:30 בחירות לחברת הבת של האורתופדים בקהילה.

17:30-18:00 דיון פרופסיונאלי, תוך ספירת קולות, והצגת תוצאות.