החברה הישראלית לאורתופדים בקהילה (שם זמני) – חברת בת חדשה

החברה הישראלית לאורתופדים בקהילה (שם זמני) – חברת בת חדשה

הצעה לתקנון החברה (לחץ כאן)

בקשה להתקבל כחבר/ה בחברה לאורתופדים בקהילה