Job: מחוז תל אביב יפו של כללית שירותי בריאות מעונין לקלוט רופאים מומחים באורתופדיה לעבודה בקהילה.

Title מחוז תל אביב יפו של כללית שירותי בריאות מעונין לקלוט רופאים מומחים באורתופדיה לעבודה בקהילה.
Categories דרושים
מיקום מחוז תל אביב-יפו
פרטים נוספים

המעוניינים מתבקשים לפנות לדר אלון ארז המנהל הרפואי של המחוז בכתובת הדואר האלקטרוני aloner@clalit.org.il

 דר' אלון ארז
מנהל רפואי
מחוז תל אביב-יפו

Apply Now