מפגש חברת הכתף

THE ISRAELI SHOULDER AND ELBOW SOCIETY החברה הישראלית לכירורגיה של הכתף והמרפק

THE ISRAELI SHOULDER AND ELBOW SOCIETY

החברה הישראלית לכירורגיה של הכתף והמרפק

מפגש החברה הבא ייערך ביום ששי, 16.6.2017, במקום הקבוע בבית סוראסקי בתל השומר.

במפגש זה יתקיימו הבחירות לתפקיד היו"ר והמזכיר של החברה לניתוחי כתף לקדנציה הבאה. תכנית אקדמית מפורטת תצא בהמשך.
נא שריינו את היום.

ד"ר ערן ממן
ד"ר שאול בייט

                                         Shaul Beyth, MD PhD

Shoulder Surgery Center

                                         Orthopedic Surgery Dept.