לימודי המשך באורתופדיה 2016 מפגש ראשון באורתופדיה לשנת תשע"ו יום שישי 13.11.15 בשעה 8:00, אולם דולפי

הריני שמח לבשר על מפגש ראשון באורתופדיה לשנת הלימודים הנוכחית, במסגרת ביה"ס ללימודי המשך ברפואה, אוניברסיטת ת"א.

להלן תכנית המפגש:

 08:30-08:00התכנסות

09:00-08:30 גישות ניתוחיות לקרסול (ד":ר פלמנוביץ)

09:20-09:00 החלפת קרסול (ד"ר נוני ברוק)

09:40-09:20 כף רגל שטוחה בגיל המבוגר (ד"ר שלומי אליאס)

10:00-09:40 שאלות/הבהרות

10:30-10:00 הפסקת קפה

10:50-10-30 ארטרואריזיס (ד"ר עודד סתיו)

11:10-10:50 ניתוחים ברגל סוכרתית (ד"ר אלון בורג)

11:45-11:30 שאלות/הבהרות ופיזור

 
לקובץ התכנית 

בברכה ובתודה

 פרופ' יונה קוסאשווילי

החוג לאורתופדיה