הכנס השנתי של החברה הישראלית למפרקי ירך וברך, אילת, מלון דן, בתאריכים 13-16 במאי 2015

אנו שמחים להודיע על יציאתו לדרך של – הכנס השנתי של החברה הישראלית למפרקי ירך וברך

אשר יתקיים באילת, במלון דן,  בתאריכים 13-16 במאי 2015

בברכה
אורן בן לולו