החברה הישראלית לכירורגיה של הכתף והמרפק

THE ISRAELI SHOULDER AND ELBOW SOCIETY החברה הישראלית לכירורגיה של הכתף והמרפק

THE ISRAELI SHOULDER AND ELBOW SOCIETY

החברה הישראלית לכירורגיה של הכתף והמרפק

בעלי תפקידים החברה הישראלית לכירורגיה של הכתף והמרפק

ד"ר  שאול בייט – יו"ר,  Dr. Shaul Beyth , Chairman
ד
"ר אהוד אטון – מזכיר, Dr Ehud Atoun – Secretar

הצטרפות לחברה הישראלית לכירורגיה של הכתף והמרפק

ע"י שליחת פרטים מלאים לדוא"ל של יו"ר החברה, או במכתב לד"ר אריאל אורן,
יחידה לכירורגיה של הכתף, המערך האורתופדי, מרכז רפואי שיבא, תל השומר 52621
טופס עדכון פרטים אישיים (word)

סקירות והרצאות החברה הישראלית לכירורגיה של הכתף והמרפק

פרופ' מילגרום – על הטיפול בפריקת כתף קדמית חריפה (pdf)
ד"ר אורי ספרן – על שברים בעצם הבריח, עד כמה באמת טוב הטיפול השמרני (pdf)

מילגות

מלגה שנתית להשתלמות בכירורגיה של המרפק והכתף על שם ד"ר אברהם לוי