החברה הישראלית לכירורגיה של הברך וארתרוסקופיה

הקדמה

החברה הישראלית לכירורגיה של הברך וארתרוסקופיה היא חברת בת של אגודה הישראלית לאורתופדיה, חברי החברה הינם מנתחים אורתופדים, המעורבים בנושא.

טופס התפקדות/ עדכון פרטים

טופס הסכמה לניתוח ארטרוסקופיה ברך (word): עברית אנגלית רוסית ערבית

מטרות החברה הישראלית לכירורגיה של הברך וארתרוסקופיה

שיפור מתמיד של איכות הטיפול בחולים הסובלים ממחלות ניווניות של הברך ומפגיעות ספורט.
חינוך של סטודנטים, מתמחים אורתופדים ומנתחים אורתופדים כלליים ועדכונם בנושא.
עידוד במחקר בסיסי וקליני. קשר בין לאומי לחברות מקבילות.

פעילויות החברה הישראלית לכירורגיה של הברך וארתרוסקופיה

פגישות שנתיות וטרימסטריאליות.
קורסים בטכניקות ארתרוסקופיות.
במה לדיון של בעיות והצגות מקרים.

חברי ועד החברה הישראלית לכירורגיה של הברך וארתרוסקופיה (מבחירות מאי 2014)

ד"ר יפתח חצרוני – יו"ר
ד"ר דרור לינדנר – מזכיר
ד"ר עידן אילסר – גזבר

סקירות החברה הישראלית לכירורגיה של הברך וארתרוסקופיה

קריטריונים לאישור רוטציה של מתמחים בתחום הכירורגיה של הברך והארתרוסקופיה
דפי הנחיה וטבלאות לשימוש בטבלת עזרי דימות לברך