ועד האיגוד

בעלי תפקידים האיגוד הישראלי לאורתופדיה

תוצאות הבחירות שהתקיימו בכנס השנתי של האיגוד, נובמבר 2016: חברי הוועד ארצי | חברי מועצת האיגוד | חברי הוועדות השונות |

חברי הוועד ארצי האיגוד הישראלי לאורתופדיה

פרופ' מאיר ליברגל (נשיא האיגוד)
פרופ' יגאל מירובסקי  (מזכיר)
ד"ר חיים שטארקר (גזבר)
ד"ר צבי כהן (ועדת חינוך)
ד"ר אמל חורי (ועדת מדעית)
פרופ' אהרון פיינסטון (חבר ועד)
פרופ' דורון נורמן (חבר ועד)
ד"ר נתן ברוק (חבר ועד)
ד"ר דוד מורגנשטרן (חבר ועד)
גב' אורה נאור (מזכירת האיגוד) מייל

ועדה מדעית האיגוד הישראלי לאורתופדיה

ד"ר אמל חורי
פרופ מאיר ליברגל
פרופ' אהרון פיינסטון
ד"ר צבי כהן

הכנס השנתי יתקיים בתאריכים 13-14-15/12/2017 במלון דויד אינטרקונטיננטל, ת"א

הנכם מוזמנים לפנות בכל נושא לכל אחד מחברי הוועדות השונות לעיל בהצעות לנושאים לטיפול, חוות דעת לא אתיות וכו'.

עורך האתר מטעם האיגוד: ד"ר אורן צביאלי, מייל